FAQs Complain Problems

बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं २ स्थित धिमधिमे भ्यूटावर

Read More

बंगलाचुली गाउँपालिका वडा नं १ स्थित उजा वागेश्वरी मन्दिर

Read More

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु के के हुन ?

नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सिफारिस प्राप्त गर्न पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु निम्न छन् |

  • प्रति नागरिकताको फाराम कालोमसिले भरि दुवै कान देखिने फोटो टाँस गरेको फाराम भरी
  • सनाखत गर्नजाने व्यक्तिको नागरिकता (तीनपुस्ते नाता खोलिएको)
  • जन्म दर्ता
  • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण–पत्रविवाह दर्ता, बसाईसराई दर्ता
  • अस्थायी निस्सा

Pages

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857820357
subasp535@gmail.com
उपाध्यक्ष
9857834473
bhaktagc01@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857835216
chandrackp77@gmail.com
लेखा अधिकृत
9857834125
acct.narayanacharya@gmail.com
अधिकृत छैठौँ
9857845601
gopalkc2072@gmail.com
इन्जिनियर
9843713619
bikeshrasuwali@gmail.com

जानकारी