FAQs Complain Problems

गाँउपालिका स्तरिय गुणस्तर सुधार समितिको १ दिने अभिमुखिकरण गोष्ठि

मिति २०७५ साल जेष्ठ ३ गते दाङ बंगलाचुली गाँउपालिकामा गाँउपालिका का अध्यक्ष एवं गाँउपालिका स्तरिय गुणस्तर सुधार समितिका अध्यक्ष श्री भक्त बहादुर वली ज्यूको अध्यक्षतामा गाँउपालिका स्तरिय गुणस्तर सुधार समितिको १ दिने अभिमुखिकरण गोष्ठि तपसिलका प्रस्तावहरु माथी छलफल गरी निर्णय गरीयाे । 

प्रस्तावहरुः

१. कार्यक्रम संचालन गर्ने सम्बन्धमा

तपसिल ः 

क्र.सं.                मिति                                                      गरिने क्रियाकलाप                                                     स्थान

१                २०७५–२–७ र ८ गते                                  गुणस्तर सुधार टाेलीकाे अभिमुखिकरण                        हाँसीपुर स्वा‍स्थ्य चाैकी

२              २०७५–२–९ र १० गते                                  गुणस्तर सुधार टाेलीकाे अभिमुखिकरण                        लाेहारपानी स्वा‍स्थ्य चाैकी

                                                                              पिछडीयकाे समुदायमा प.नि. अन्तक्रिया

३             २०७५–२–९ र १० गते                                  गुणस्तर सुधार टाेलीकाे अभिमुखिकरण प.नि.                 काभ्रे स्वा‍स्थ्य चाैकी

                                                                              प्रयाेग गर्ने र नगर्ने बिचकाेअन्तक्रिया

४            २०७५–२–११ र १२ गते                                गुणस्तर सुधार टाेलीकाे अभिमुखिकरण                          प्रथामिक स्वा‍स्थ्य चाैकी स्युजा

आर्थिक वर्ष:

जन प्रतिनिधि