FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बंगलाचुली गाउँपालिकाको विषयगत समिति उपसमितिको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ 04/02/2021 - 12:58 PDF icon बंगलाचुली गाउँपालिकाको बैठक संचालन कार्यविधि.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/26/2020 - 12:20 PDF icon बंगलाचुली गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७ ७७/७८ 06/26/2020 - 12:20 PDF icon बंगलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७.pdf
स्वास्थ्य ऐन, २०७६ ७६/७७ 02/27/2020 - 12:42 PDF icon स्वास्थ्य एन २०७६.pdf
स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, २०७६ ७६/७७ 02/27/2020 - 12:41 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफार्इ ऐन.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६ ७६/७७ 02/27/2020 - 12:40 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७६ ७६/७७ 02/27/2020 - 12:39 PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन.pdf
संस्था दर्ता ऐन, २०७६ ७६/७७ 02/27/2020 - 12:38 PDF icon संस्था दर्ता ऐन.pdf
शिक्षा ऐन ७६/७७ 02/24/2020 - 13:35 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
पुर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन ऐन ७६/७७ 02/24/2020 - 13:12 PDF icon पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf

Pages