FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
SOP ७६/७७ 01/13/2023 - 17:29 PDF icon SOP.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको संरचनागत कार्य विवरण ७६/७७ 04/07/2021 - 19:37 PDF icon JD Bangalachuli Dang.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको संगठन विकास अध्ययन प्रतिवेदन ७६/७७ 04/07/2021 - 09:24 PDF icon od report final bangalachuli gaupalika .pdf
बंगलाचुली गाउँपालिका दिगो विकास लक्ष्यहरु स्थानीकरण सम्बन्धी नीति, २०७६ ७७/७८ 04/03/2021 - 12:46 PDF icon दिगो विकास लक्ष्यहरु स्थानीयकरण गरेको नीति.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको बृहत विकास गुरुयोजना प्रतिवेदन, २०७६ ७७/७८ 04/03/2021 - 12:21 PDF icon Final Bangalachuli CMP.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको आन्तरिक व्यवस्थापन नियन्त्रण प्रणाली, २०७७ ७६/७७ 04/02/2021 - 14:10 PDF icon ICMS BCRM.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको आवधिक विकास योजना ७७/७८ 08/23/2020 - 13:03 PDF icon banglachuli final report 078 aabadhik yojana.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य विवरण ७६/७७ 06/20/2020 - 12:45 PDF icon कार्य विवरण.pdf
संरचना तथा जनशक्ति कार्य वितरण ७६/७७ 06/17/2020 - 17:50 PDF icon संरचना र कार्य विवरण.pdf, PDF icon संरचनागत विवरण.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको अन्तर सरकारी समन्वय कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/20/2020 - 00:00 PDF icon अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी कानूनको प्रति.pdf

Pages