FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०८०/०८१ मा कार्यान्वयन हुने गरी छनोट भएका योजनाहरु

८०/८१ 06/25/2023 - 11:25 PDF icon योजना आ.ब. ८०८१ - गाउँपालिका संघ र प्रदेशका योजना.pdf, PDF icon योजना आ.ब. ८०८१ - सिलिङ्ग.pdf, PDF icon योजना आ.ब. ८०८१ चालु.pdf

बंगलाचुली गाउँपालिकाको आ.ब. २०७८/०७९ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/26/2021 - 05:22 PDF icon योजना आ.ब. ७८७९.pdf

बार्षिक वडा, गाउँपालिका एवं केन्द्र र प्रदेशमा माग गर्ने योजना विवरण

७६/७७ 07/04/2019 - 13:16 PDF icon बंगलाचुली गाउँपालिकाको योजनागत विवरण.pdf

बंगलाचुली गाउँपालिकाको वडाका योजनाहरु ०७५/०७६

७५/७६ 08/14/2018 - 13:52 PDF icon वडाका योजनाहरु.pdf

योजनागत विवरण

७४/७५ 08/04/2018 - 13:30 PDF icon योजनागत विवरण 2074-075 new.pdf

अन्य निकायमा माग गर्ने योजनाहरु

७४/७५ 05/21/2018 - 07:13 PDF icon अन्य निकायमा माग गर्ने योजनाहरु.pdf

वडाका योजनाहरु

७४/७५ 05/21/2018 - 07:08 PDF icon वडाका योजनाहरु लेखा.pdf