FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
संरचना तथा जनशक्ति कार्य वितरण ७६/७७ 06/17/2020 - 17:50 PDF icon संरचना र कार्य विवरण.pdf, PDF icon संरचनागत विवरण.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको अन्तर सरकारी समन्वय कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 04/20/2020 - 00:00 PDF icon अन्तर सरकार समन्वय सम्बन्धी कानूनको प्रति.pdf
राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७६ ७६/७७ 04/10/2020 - 19:55 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको अध्ययन प्रतिवेदन.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ 01/23/2020 - 00:00 PDF icon combinepdf.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 07/31/2019 - 12:40 PDF icon निर्धारित गरिएका सेवाका मापदण्ड एवं सूचकहरु.pdf
बंगलाचुली गाउँपालिकाको पार्श्वचित्र ७४/७५ 08/14/2018 - 07:08 PDF icon Banglachuli gaupalika final.pdf

Pages