FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 07:42 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवद्धधन ऐन, २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 07:40 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ संशोधन सहित ७५/७६ 03/28/2019 - 07:39 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५ संशोधन सहित.pdf
आर्थिक ऐन २०७५, संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 07:38 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 07:36 PDF icon अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको परिचयपत्र कार्यविधि.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 17:13 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 17:12 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
बंगलाचुली गाँउपालिकाकाे शिक्षा एेन,२०७४ ७४/७५ 06/16/2018 - 06:59 PDF icon Bangalachuli Edu. Act 2074.pdf
बंगलाचुली गाँउपालिका प्रथम गाँउसभा नीति तथा कार्यक्रम अा.व. २०७४/०७५ ७४/७५ 05/20/2018 - 21:01 PDF icon बंगलाचुली गाँउपालिका प्रथम गाँउसभा.pdf
विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन लागि तयार गरिएकाे विनियम, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:57 PDF icon विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन.pdf

Pages