FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/21/2018 - 17:12 PDF icon आर्थिक ऐन 2075.pdf
बंगलाचुली गाँउपालिकाकाे शिक्षा एेन,२०७४ ७४/७५ 06/16/2018 - 06:59 PDF icon Bangalachuli Edu. Act 2074.pdf
बंगलाचुली गाँउपालिका प्रथम गाँउसभा नीति तथा कार्यक्रम अा.व. २०७४/०७५ ७४/७५ 05/20/2018 - 21:01 PDF icon बंगलाचुली गाँउपालिका प्रथम गाँउसभा.pdf
विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन लागि तयार गरिएकाे विनियम, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:57 PDF icon विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन.pdf
बंगलाचुली गाँउपालिकाकाे शिक्षा नियमावलि,२०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:55 PDF icon Bangalachuliko Edu. Niyamawali.pdf
शिक्षक छनाेट परीक्षा संचालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/20/2018 - 20:53 PDF icon शिक्षा शिक्षक छनौट.pdf
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्वयस्थापन ७४/७५ 05/20/2018 - 20:51 PDF icon स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्वयस्थापन.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 05/12/2018 - 14:22 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७४/७५ 04/25/2018 - 08:29 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको विधेयक.pdf
स्थानीय तह सहकारी ऐन ७४/७५ 04/25/2018 - 08:25 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf

Pages