FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

सिप परीक्षण तथा अन्तरवार्ताको सूचना

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागद्धारा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना (SSSPCR) कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने सेवा केन्द्रमा रही कामकाज गर्न यस गाउँपालिकाका तपसिल बमोजिमका उम्मेदवारहरु एम.आर्इ.एस.

Pages