FAQs Complain Problems

ग्यालरी

दाङ्गको बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को निति तथा कार्यक्रम २०७५/०३/२८ गते पारीत गरेको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाले ३२ करोड ८० लाख २५ हजार बरावरको निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो ।

मिति: 07/13/2018 - 06:35
, , , , , , ,

 

बंगलाचुली गाँउपालिका कार्यपलिकाको बैठक मिती २०७४/११/१७  गते बसेको छ । 

मिति: 03/02/2018 - 11:45

 

बंगलाचुली गाँउपालिका नेपाल को प्रदेस नम्बर ५ को दाङ जिल्ला मा पर्दछ । यस गाउँपलिकाको स्थापना साबिकका स्युज(१-९), काभ्रे(१-९), लोहारपानी(१-९) र हासिपुर(३-९) ४ वटा साबिकका गा.बि.स समाबेस गरी गाउँपालिका स्थापना गरिएको हो ।

मिति: 03/02/2018 - 11:03

Pages