FAQs Complain Problems

निर्माणाधिन १५ शैयाको बंगलाचुली अस्पताल भवन

Read More

बंगलाचुली गाउँपालिकाको सेरोफेरो

Read More

बंगलाचुली गाउँपालिका परिसरबाट देखिएको हिमालको दृश्य

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857820357
subasp535@gmail.com
उपाध्यक्ष
9857834473
bhaktagc01@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9841297167
chandrackp77@gmail.com
लेखा अधिकृत
9857834125
acct.narayanacharya@gmail.com
अधिकृत छैठौँ
9857845601
gopalkc2072@gmail.com
इन्जिनियर
9843713619
bikeshrasuwali@gmail.com

जानकारी