FAQs Complain Problems

बन्दै गरेको १५ शैयाको बंगलाचुली अस्पताल भवन

Read More

बंगलाचुली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको पाँचौ गाउँसभा पश्चातको सामुहिक तस्विर

Read More

बंगलाचुली गाउँपालिकाको सेरोफेरो

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
9857835209
उपाध्यक्ष
9857835213

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
9857835216
noolineb@gmail.com
लेखा अधिकृत
9857834125
acct.narayanacharya@gmail.com
अधिकृत छैठौँ
9847925046,9857845601
gopalkc2072@gmail.com
इन्जिनियर
9843713619
bikeshrasuwali@gmail.com

जानकारी